اخرین محصولات ثبت شده

پرسشنامه نظر سنجی والدین در رابطه با نماز جماعت مدرسه

پرسشنامه برای پایان نامه یا مقالات مرتبط با نماز جماعت مدرسه- قابل استفاده برای استفاده برای دانشجویان علوم تربیتی و تربیت معلم- و اقدام پژوهی

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بروشور معرفی الگوهای کارآمد پژوهشی برای معلمان ویژه هفته پژوهش

معرفی الگوهای پژوهشی برای معلمان در تمامی مقاطع

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راه کارهای کاهش و تعدیل رفتار بیش فعالی و کم توجهی و افزایش سازگاری اجتماعی و نظم پذیری دانش آموز

اقدام پژوهی در فایل ورد -قابل استفاده برای آموزگاران ودانشجویان تربیت معلم

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه عمل سالانه تعالی مدیریت سال 98-97

برنامه کامل تعالی مدیریت تدوین شده در ده محور- فایل ورد -قابل تغییر در قسمت وضعیت مورد انتظار و میزان اعتبار

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظارت بالینی در کلاس درس ویژه محور استقرار نظام یاددهی-یادگیری برنامه تعالی مدیریت 97-98

چگونگی انجام نظارت بالینی در مدارس متوسطه به انضمام فرم مربوطه و شاخصهای آن

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تدریس فارسی هفتم با الگوی تدریس نوین استقرایی

آموزش درس فارسی به روش تدریس استقرایی (درس هشتم- فارسی پایه هفتم)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تبیین چشم انداز در برنامه سالانه تعالی مدیریت برای معاون آموزشی

تبیین چشم انداز در برنامه سالانه تعالی مدیریت برای معاون آموزشی

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چگونگی طراحی آزمونهای عملکردی برای متوسطه اول

در برنامه تعالی شاخص به کارگیری انواع آزمونها نیازمند شناخت است که این پاور شما را با انواع آنها آشنا می کند.

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ملی فارسی هفتم

طرح درس ملی فارسی هفتم -درس زنگ آفرینش

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ملی ریاضی-هفتم-بردار انتقال

طرح درس ملی ریاضی-هفتم-بردار انتقال

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ملی ریاضی

طرح درس ملی فایل پی دی اف-ریاضی هفتم- بردار ومختصات

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دیگــــر فایل ها