اخرین محصولات ثبت شده

فرم گزارش درس پژوهی نگارش 97-98 برای تمامی دروس و پایه ها

فایل ورد قابل استفاده برای تمامی دروس با قالب طرح درس فعال با تایپ فعالیت تدریس و طرح درس خود در این فایل یک گزارش کامل ارائه دهید.

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم گزارش درس پژوهی ویژه درس علوم نگارش 97-98

با تایپ فعالیت تدریس و طرح درس خود در این فایل یک گزارش کامل ارائه دهید.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سالانه تعالی مدیریت ویژه معاونت آموزشی متوسطه اول سال 98-97

فایل ورد قابل ویرایش همراه با تبیین چشم انداز از دیدگاه معاونت آموزشی متوسطه اول

قیمت : 850 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوی آموزشی MMSفایل ورد قابل ویرایش علوم پنجم درس ریشه تا برگ

الگوی کامل با جدول بندی مراحل هفتگانه. قابل ویرایش برای سایر دروس

قیمت : 850 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ملی اجتماعی پنجم

طرح درس ملی اجتماعی پنجم همراه با روش فعال تدریس

قیمت : 3,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت آموزش صدای اُ کلاس اول دبستان

پاور پوینت آموزش صدای اُ کلاس اول دبستان قابل استفاده برای آموزگاران و دانشجو معلمان

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سالانه تعالی مدیریت ویژ هنرستان 97-98

برنامه سالانه تعالی مدیریت ویژ هنرستان 97-98- فایل ورد قابل ویرایش

قیمت : 11,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه خود ارزیابی دبیران متوسطه اول از روش تدریس و کلاسداری

پرسشنامه خود ارزیابی دبیران متوسطه اول از روش تدریس و کلاسداری

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ملی پودمان کسب و کار کتاب کار وفناوری پایه هفتم

طرح درس ملی پودمان کسب و کار کتاب کار وفناوری پایه هفتم همراه با روش تدریس فعال

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم پنجم درس از ریشه تا برگ با روش تدریس E5 بر اساس ساخت گرایی

طرح درس فعال با معماری نوین تدریس علوم پنجم درس از ریشه تا برگ قابل استفاده برای دانشجو معلمان و الگوهای جشنواره تدریس

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دیگــــر فایل ها