4,750 تومان
  • فروشنده : نجفی

  • کد فایل : 51065
  • فرمت فایل دانلودی : .docx
  • تعداد مشاهده : 600

آخرین فایل ها

- بیشتر -

سوالا امتحان نوبت اول علوم هشتم 401-402

نمونه سوالات علوم هشتم استاندارد با سوالات متنوع

0 600
سوالا امتحان نوبت اول علوم هشتم 401-402
سوالات متنوع استاندارد
سطح دشواری متفاوت
همراه با عکس و سوالات مفهومی
با توجه به سطوح متفاوت حیطه شناختی